167,304 unikalne wizyty
Nawigacja
Artykuły » GOPS » Wszystko jest możliwe
Wszystko jest możliwe

 

"DROGA DO SUKCESU"

projekt w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie.


      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu w partnerstwie z fundacją I2 od miesiąca maja 2019 roku roku realizuje projekt pt.:” Droga do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do 42  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Grabowiec, które nie pracują (są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) oraz posiadają niskie kwalifikacje zawodowe. Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch turach po 21 osób, Pierwsza odbędzie się w maju 2019 roku.
    Celem głównym projektu pt: „ Droga do sukcesu” jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa do rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie wsparcia w postaci instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i/lub edukacyjnym oraz zdrowotnym.


    Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci:

 • poradnictwa psychologicznego,

 • treningu kompetencji społecznych, osobistych i zawodowych

 • warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania konfliktów

 • warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania z dietetykiem

 • doradztwa zawodowego -  diagnoza potrzeb i IPD oraz pośrednictwo pracy

 • kursów i szkoleń zawodowych kończących się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje lub kwalifikacje

 • tematyką szkoleń dobranych indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestników,

 • stypendiów szkoleniowych,

 • trzymiesięcznych staży zawodowych,

 • wsparcia ze strony asystenta rodziny,

 • materiałów szkoleniowych

 • wsparcia finansowego w formie zasiłków okresowych,

 • badań lekarskich

 • ubezpieczenia

 • zwrotu kosztów dojazdu, poczęstunek i ciepły posiłek.

 

Projekt finansowany  będzie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego z budżetu państwa w formie zasiłków okresowych.


Całkowity koszt projektu wyniesie: 1 019 926,17 złotych z tego 152 988,92 zł to wkład własny z budżetu państwa.
Wszystkich zainteresowanych kwalifikujących się do udziału w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu przy ul. Kozia 2.

 

 


 

 

 

logo uni

 

 

 „  WSZYSTKO JEST MOŻLIWE”

projekt w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.1 Aktywne włączenie.


      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu od dnia 1 września 2016  do 31 października 2017 roku realizuje projekt pt.:” Wszystko jest możliwe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do 40  osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących Gminę Grabowiec oraz Skierbieszów w tym z zaburzeniami psychicznymi, osoby uzależnione od alkoholu, które nie pracują (są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo). Co najmniej 50% uczestników projektu (20 osób) korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.  Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch etapach. Pierwsza odbędzie się w miesiącu wrześniu 2016 roku, druga w miesiącu kwietniu 2017 roku.
    Celem głównym projektu pt: „ Wszystko jest możliwe” jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez aktywizację edukacyjną, zawodową i społeczną oraz zwiększenie szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego.


    Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci:

 • poradnictwa psychologicznego,
 • treningu kompetencji i umiejętności społecznych
 • doradztwa zawodowego -  diagnoza potrzeb i IPD oraz pośrednictwo pracy
 • kursów i szkoleń zawodowych  kończących się zdobyciem certyfikatu lub kwalifikacji zawodowych
 • tematyką szkoleń dobranych indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestników,
 • wsparcia terapeuty,
 • stypendiów szkoleniowych,
 • trzymiesięcznych staży zawodowych,
 • wsparcia ze strony Asystenta Osoby Niepełnosprawnej,
 • materiałów szkoleniowych
 • wsparcia finansowego w formie zasiłków stałych i okresowych,
 • badań lekarskich
 • ubezpieczenia
 • zwrotu kosztów dojazdu, poczęstunek i ciepły posiłek.

 

Projekt finansowany  będzie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego z budżetu państwa w formie zasiłków stałych i okresowych.
Całkowity koszt projektu wyniesie:
137 010,80 zł w 2016 r.
420 841, 35 zł w 2017 r.
Łącznie: 557 852,15 zł w latach 2016-2017 z tego 83 677,82 zł to wkład własny z budżetu państwa.
Wszystkich zainteresowanych kwalifikujących się do udziału w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu przy ul. Kozia 2.

 

Serdecznie zapraszamy na stronę projektu „Wszystko jest możliwe”

 

Organizacja Ośrodka
Statut
Strategia i programy
Pracownicy socjalni
Asystent Rodziny
Realizowane projekty
Zamówienia publiczne
Aktualności
RODO
FORMY POMOCY
Pomoc społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Rodzina 500+
Dobry start 300+
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
Stypendia
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny ds Przemocy w Rodzinie
BIP URZĘDU GMINY GRABOWIEC

Emp@tia

Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 37
Najnowszy użytkownik: Deepclean
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Copyright © 2016. Administrator: Zbigniew Różański, e-mail: gops-grabowiec@neostrada.pl
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.03