Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu

Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

Utworzono dnia 18.04.2024

Wymagania niezbędne:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywaniu usług opieki nad osobą niepełnosprawną;
- posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II. Wymagania co do kwalifikacji

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

III. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca na podstawie umowy – zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do grudnia 2024 r. Praca w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 6.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym) w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

IV Zakres i miejsce wykonywania czynności opiekuna:

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

- odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.,

- okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W szczególności wymagane jest wsparcie w :

1. czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymanie higieny osobistej;

2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianie ról w rodzinie;

3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Grabowiec. Atutem będzie posiadanie samochodu celem przemieszczania się międzu podopiecznymi.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

Karty zgłoszeniowej z dokumentami poświadczających wykształcenie, ukończone kursy, doświadczenie w opiece nad osobą niepełnosprawną, zgodnie z wytycznymi Programu Opieka wytchnieniowa -edycja 2024

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolnosci do czynności prawnych i oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów:

Kartę zgłoszeniową należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na wskazany poniżej adres do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz 13:00 z dopiskiem „Świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej – edycja 2024”. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 846512260 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej osoba do kontaktu:Edyta Lisiuk

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Logo Katra Duzej Rodziny