Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu

Ogłoszenia


W związku z Zarządzeniem Nr GOPS.0120.6.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w dniu 1 lipca 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu czynny będzie w godzinach 7:00 do 13:00


Na podstawie z art. 98k ust. 1 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej (WOT) powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.
Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
W świetle powyższego, służba w ramach wojsk obrony terytorialnej, odbywana na podstawie stosunku służbowego powołania, na gruncie w/w ustaw, jest traktowana jako zatrudnienie lub inna praca zarobkowa.
Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 23c i 24c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 2 pkt 19c i 20c ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz art. 2 pkt 17c i 18c ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, utrata/uzyskanie dochodu – oznacza utratę/ uzyskanie dochodu spowodowane utratą/uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w tym przypadku zakończeniem/rozpoczęciem stosunku służbowego terytorialnej służby wojskowej (WOT).

W związku z powyższym, uposażenie należne żołnierzowi OT z tytułu terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, wlicza się do dochodu rodziny pobierającej/ubiegającej się o świadczenia rodzinne, oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Tym samym w przypadku rozpoczęcia w/w stosunku służbowego, należy niezwłocznie poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu celem weryfikacji uprawnień do pobieranych świadczeń.


 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Logo Katra Duzej Rodziny